Prezydent Maciej Frankiewicz na Kaziuku w Poznaniu w roku 2009.

>> STRONA GŁÓWNA << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu