ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO „ZGODA”

LITWA

 

ZTL „Zgoda” powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudamina (Rudomino) jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego dziedzictwa folklorystycznego. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który dotychczas pełni funkcję kierownika i choreografa Zespołu.

Po pierwszych koncertach Zespół zwrócił na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodocianych artystów, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż.

Wieloletnia praca i zaangażowanie się kierownictwa oraz członków nadało Zespołowi specyficzny charakter. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej - „Jarmark kaziukowy”, „Zabawy nad Wilią”. W roku 2009 Zespół opracował poemat Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” w weresji współczesnej. Premiera pierwszej polskiej rock opery na Litwie odbyła się podczas obchodów 20-lecia działalności artystycznej. W suitach łowickiej, opoczyńskiej, rzeszowskiej, sądeckiej, lubelskiej, spiskiej, kurpiowskiej i żywieckiej Zespół barwnie i żywo prezentuje piękno polskiego folkloru ludowego. Od wielu lat „Zgoda” pozostaje wierna pierwotnej idei - popularyzuje pieśni, tańce oraz melodie innych narodów, m. in. litewski folklor ludowy, folklor żydowski i białoruski. Na scenie Zespół wyróżnia nie tylko żywiołowość i wysoka technika taneczna, ale i bogactwo ludowych strojów.

 ZTL  „Zgoda” uczestniczył w wielkiej liczbie wysokiej rangi imprez i koncertów, występował też na największych scenach stolicy i innych miast Litwy. Jego występy gorąco oklaskiwano w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Anglii, Węgrzech, Włoszech, Grecji, Norwegii, Irlandii, Hiszpanii.

Zgoda” wielokrotnie reprezentowała Litwę na wielu renomowanych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, jak również jest częstym uczestnikiem krajowych festiwali i przeglądów. Zespół niejednokrotnie wyróżniano na wielu prestiżowych festiwalach i konkursach. Jest, m.in. laureatem I Festiwalu Kultury Kresowej (Mrągowo, Polska), laureatem I , III, VI Festiwali Kultury Polskiej (Wilno, Litwa), laureatem II, IV Festiwali Zespołów Folklorystycznych Krajów Nadbałtyckich (Elbląg, Polska). Na Międzynarodowym Turnieju Tańców Narodowych w Elblągu oraz na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Ludowych w Nordkoping’u (Szwecja) Zespół zdobył II miejsca. Na Międzynarodowym Festiwalu Krajów Europejskich (Recklinghausen, Niemcy), wśród 53 zespołów, „Zgoda” uplasowała się na II pozycji.

Zespół ma w swym dorobku olbrzymią liczbę nagród i odznaczeń. Uhonorowany został, m.in. wyróżnieniami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Republiki Litewskiej oraz Premiera Republiki Litewskiej. W 2009 roku ZTL „Zgoda” otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Z Zespołem współpracowali tacy wybitni choreografowie i znawcy kultury polskiej jak  Czesław Kujawski, Janusz Chojecki, Anatol Kocyłowski, Sławomir Mazurkiewicz, Maria Wnęk, Norbert Poźniewski.

Już od kilku lat ZTL „Zgoda” cieszy się współpracą i przyjaźnią ze światowymi autorytetami folkloru ludowego – Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego oraz Litewskim Państwowym Zespołem Pieśni i Tańca „Lietuva”.

Wielu członków i wychowanków Zespołu, zainspirowanych działalnością artystyczną w „Zgodzie“,  ukończyło instruktorskie kursy z zakresu tańców narodowych oraz ludowych i teraz prowadzą zajęcia w zespołach folklorystycznych.  

 

kierownik artystyczny – Jerzy Judycki

chórmistrz – Iwona Bujnowska,

kierownik muzyczny –Romuald Piotrowski,

instruktorzy tańca – Krystyna Pomiećko, Wiktoria Pomiecko,

konsultant muzyczny – Edward Trusewicz.

prezes - Henryk Kasperowicz