W tym roku Kapituła uhonorowała nagrodą Żurawina 2008r. Mieczysława Rutkowskiego. Dając tym samym dowód uznania za niestrudzone starania na rzecz naszych rodaków na Kresach.

 

Przez ponad 15 lat prezesował Poznańskiemu  Oddziałowi Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskie. Przybliżał społeczności poznańskiej i wielkopolskiej sprawy dotyczące historii, przeszłości i teraźniejszości Wileńszczyzny.

 

Urodzony na Wileńszczyźnie -  ochotnik w Wojnie 39 roku, później żołnierz Armii Krajowej - wybrał Poznań na miejsce życia, nauki i pracy. Po ukończeniu studiów rolniczych pełnił wiele znaczących stanowisk i funkcji we władzach uczelni.

 

Na fali przemian społecznych i politycznych spontanicznie powstało w Poznaniu stowarzyszenie skupiające dawnych mieszkańców kresów północno- wschodnich, którzy swą przystań życiową znaleźli właśnie w Wielkopolsce, w Poznaniu. Początki działalności Towarzystwa Miłośników Wilna były bardzo trudne i burzliwe.

 

Profesor - drugi z kolei prezes - wytworzył przyjazną atmosferę, pełną tolerancji i wzajemnej życzliwości, która sprzyjała podejmowaniu rozmaitych działań stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, charytatywnym i rozrywkowym. Przez ten okres potrafił przeprowadzić wiele znaczących akcji, które na stałe potwierdzają i dokumentują naszą tu obecność. Dzięki Jego inicjatywie i staraniom zostały ufundowane ze składek społecznych pamiątkowe tablice poświęcone pamięci:

Józefa Piłsudskiego - na wieży zamkowej, ofiar zbrodni ponarskiej — w krużganku kościoła ojców Dominikanów, dowódców i żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńsko—Nowogródzkiego — na murze okalającym teren kościoła św. Wojciecha.

 

Co roku w okresie wakacji letnich przyjeżdżały grupy dzieci i młodzieży polskiej z Wileńszczyzny, by przez 2 tygodnie uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych połączonych z wypoczynkiem, najczęściej w którymś z zespołów szkół rolniczych, gdzie Profesor miał swoich oddanych przyjaciół - dawnych studentów i wychowanków.

 

Kiedy w 2007 roku, na skutek pogarszającego się zdrowia Profesor odmówił dalszego pełnienia funkcji prezesa Oddziału wszyscy przyjęli tę decyzję z ogromnym żalem.

 

 

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu