Poznaniacy – Rossie

W ciągu ostatnich 12 lat dzięki ofiarności mieszkańców Poznania odnowiono wiele nagrobków i kaplic grobowych na wileńskim cmentarzu Rossa. 

Odnowione nagrobki i kaplice: Mączyńskich, Malinowskich, Gimbuttów, ojców bonifratrów, Strumiłłów, Antoniego Marcinowskiego, Hermanowiczów, Burzyńskich, Strzymińskich,  Rudnickich.

Z kwesty w 2011 roku restaurowany będzie grobowiec rodziny Bartoszewiczów.

Poniżej niektóre z odnowionych grobowców:

kaplica Mączyńskich

grobowiec Malinowskich

grobowiec Gimbuttów

grobowiec ojców bonifratrów

grobowiec Burzyńskich

grobowiec Hermanowiczów

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.