Maciej Płażyński (1958 - 2010)

Łączymy się w żałobie z bliskimi ś.p. Macieja Płażyńskiego - Prezesa Wspólnoty Polskiej. Wszyscy Rodacy na Kresach stracili wielkiego Przyjaciela.  

Był współzałożycielem w 1980 roku Niezależnego Zrzeszenia Studentów, działaczem opozycji solidarnościowej w latach 80-tych, wojewodą gdańskim w latach 1990-96, Marszałkiem Sejmu III kadencji, założycielem Platformy Obywatelskiej w 2001 r., inicjatorem porozumienia PO i PiS, o od 2008 roku do tragicznej śmierci był PREZESEM Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Fot. ze strony Wspóloty Polskiej.

Pogrzeb ś.p. Macieja Płażyńskiego odbył się w środę, 21 kwietnia o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Na stronie internetowej Wspólnoty Polskiej można wpisywać kondolencje.

>> Sylwetka Macieja Płażyńskiego na stronie Wspólnoty Polskiej <<

Wpis w Księdze Kondolencyjnej od członków poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna: "Tak trudno zwykłymi słowami wyrazić żal i poczucie straty. Wiemy, jak bardzo Pan Prezes Maciej Płażyński był oddany sprawom naszych Rodaków na dawnych kresach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nie chcemy Pana żegnać, bo przecież mieliśmy się spotkać. Tak niedawno, zaledwie z początkiem lutego, widzieliśmy się w Pułtusku. To była taka miła, serdeczna rozmowa w przerwie konferencji: słuchał Pan z zainteresowaniem o naszych działaniach w Poznaniu, obiecał że przyjedzie w marcu na Kaziuka, a potem przysłał serdeczny list, że jest to termin Olimpiady Polonijnej na której być musi. Ale przecież liczyliśmy na to, że będzie następna okazja. Już nie będzie! Smutno nam bardzo, że już Pana nie ma z nami, ale mamy nadzieję, że będzie nam Pan towarzyszył duchowo, a my na pewno przywołamy Pana imię i wspominać Pana będziemy nie tylko na naszym przyszłorocznym Kaziuku".

                                                                                                                                        Fot. Barbara Napieralska

  List Prezesa Wspólnoty Polskiej Macieja Płażyńskiego do Towarzystwa Miłośników Wilna z roku 2009.

>> O ś.p. Macieju Płażyńskim w Kurierze Wileńskim <<

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.