Garść zdjęć z wręczenia nagrody "ŻURAWINA" Adamowi Błaszkiewiczowi na Kaziuku w Poznaniu w roku 2015:

Adam Błaszkiewicz laureat

Adam Błaszkiewicz laureatem w Poznaniu

Adam Błaszkiewicz urodził się 8 maja 1959 r. w Wilnie, studiował matematykę na Uniwersytecie Wileńskim. W roku 1981 otrzymał dyplom matematyka, wykładowcy. Świadomie wybrał szkołę w Kolonii Wileńskiej z rosyjskim, polskim i litewskim językiem nauczania, gdzie pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki, następnie od 1986 r. jako dyrektor placówki.

W roku 1990 został wybrany do radny m. Wilna, pierwszej demokratycznie wybranej rady po uzyskaniu przez Litwę niepodległości. Tę funkcję pełnił do roku 1995. W 1992 r. został prezesem Fundacji Pomocy budowy szkoły polskiej w Wilnie, która podjęła się zadania budowy nowej szkoły polskiej w Wilnie na zasadach społecznych. W tym samym roku został mianowany dyrektorem szkoły w budowie. W 1993 r. budująca się szkoła otrzymała za Patrona Jana Pawła II. Od 1 września 1994 r. w szkole po polsku uczyło się już 1767 dzieci. W roku 2002 szkoła średnia została reorganizowana na progimnazjum (kl. 1-8) i szkołę średnią (kl.9-12) im. Jana Pawła II. Czteroletnia szkoła średnia, z Janem Błaszkiewiczem, jako dyrektorem, przeniosła się do dzielnicy Karolinki. W 2004 r. program szkoły został akredytowany według wymagań ministerstwa oświaty Litwy, a szkoła otrzymała status gimnazjum. 

Od 1995 r. jest czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, wieloletnim przewodniczącym organizacji, harcmistrzem.

Od 2012 r. członek zarządu Litewsko - Polskiej Fundacji im. Jerzego Giedroycia.

Żonaty od 1981 r. Syn Robert , córka Justyna. Obecnie dziadek 4 wnuków: Benjamin, Maja, Adam i Jakub.

Adam Błaszkiewicz otrzymał wiele nagród w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP (2000), Odznakę Prezydenta Litwy „Za zasługi dla integracji w struktury euroatlantyckie” (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2012), medal samorządu m. Wilna „Za zasługi dla Wilna i Narodu” (2013), poznańską nagrodę ŻURAWINA (2015).


Adam Błaszkiewicz

Adam Błaszkiewicz w Poznaniu

Adam Błaszkiewicz w Poznaniu

Nizieński

adam Błaszkiewicz i Stanisław Mikołajczak
Powrót na stronę Laureatów Żurawiny

Przejdź do STRONY GŁÓWNEJ Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu