Aleksander Kołyszko

 

"Nie ma Polaków lepszych i gorszych,  każdy ma prawo do polskiej kultury i polskiej oświaty niezależnie od tego czy jest członkiem jakiejś polskiej organizacji, czy nie.

Ci co należą mają tylko jedno prawo i obowiązek - odradzać polskość.

Powinna być jedność celów przy różnorodności form i działań."

 

Aleksander Kołyszko Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej i Redaktor Naczelny czasopisma "Ziemia Lidzka", urodził się 26 marca 1960 r. Wychowany na tradycjach i kulturze polskiej, do pójścia do szkoły w rodzinie rozmawiał wyłącznie po polsku, ale to nie przeszkodziło mu ukończyć szkołę i dostać się na studia lingwistyczne w Mińsku Białoruskim. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel języków obcych w rejonie korelickim i lidzkim. W 1990 r. zorganizował Centrum Turystyki Dziecięcej i Młodzieżowej w Lidzie. Obecnie jest kierownikiem kółek historyczno-krajoznawczych Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży.

Od 1987 r. aktywnie działa dla odrodzenia polskości na Białorusi: jest współorganizatorem Klubu Miłośników Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza w Grodnie (członek pierwszego zarządu PSKO), prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej od założenia, inicjatorem powstania "Ziemi Lidzkiej". Jest również wydawcą i autorem: " Biblioteka Ziemi Lidzkiej",  "Sławni Lidzianie" i wielu tablic w kościołach m.in. w Starych Wasiliszkach, miejscu urodzenia Czesława Niemena.

Żonaty, żona Grażyna jest psychologiem i uczy polskiego. Wychowują córkę Karolinę.

 

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna z Poznania, kilkakrotnie przebywały na wakacjach w Polsce (nad morzem w Jarosławcu i w Poznaniu) grupy młodzieży z Lidy zorganizowane przez Aleksandra Kołyszkę.

 

zobacz zdjęcia z wakacji w Jarosławcu w 2008 i 2006 roku.