Karty pocztowe towarzyszące kolejnym edycjom

KAZIUKOWYCH  JARMARKÓW W POZNANIU

(karty zaprojektował: Władysław Saletis, wydał Rejonowy Urząd Poczty w Poznaniu)

Przejdź do zakładki  >> Kaziuk w Poznaniu.

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu