Irena Litwinowicz - reżyser Polskiego Teatru w Wilnie - Laureatka nagrody Żurawina 2017

Teatr Polski z Wilna kilka razy gościł w Poznaniu z przedstawieniami. Pierwszy raz w roku 1995 poznaniacy obejrzeć mogli żart sceniczny: "Zagłoba swatem". W roku 1998 Teatr wystawił w Poznaniu fragmenty "Pana Tadeusza", a w roku 2009 "Rozłączenie" spektakl oparty na listach i poezji Juliusza Słowackiego. W roku 2016 z inspiracji poznańskiego Towarzystwa Miłośników Wilna - Polski Teatr w Wilnie przygotował inscenizację "Lubonie" wg powieści J.I. Kraszewskiego o początkach chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Premiera odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu w listopadzie 2016 roku.

Irena Litwinowicz - Żurawina 2017
                                 Fot. Małgorzata Jagielska


Kaziuk w Poznaniu 2017

Irena Litwinowicz Żurawina 2017

Nagrodę wręczył Jędrzej Solarski - Wiceprezydent Poznania.


Irena Litwinowicz Ryszard Liminowicz

Irena Litwinowicz - Laureatka Żurawiny 2017 i Ryszard Liminowicz - Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna
Fot. Ryszard Pinkowski

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.