XXIV  Wileński Kaziuk w Poznaniu
5 marca 2017
Pocztówka Kaziuk w Poznaniu 2017

Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
     Zdjęcia:

     Małgorzata Jagielska,
     Andrzej Karczmarczyk,
     Gwidon Kasior,
     Krzysztof Styszyński,
     Roman Waśko.
Krzysztof Styszyński

Tak zainscenizowano podczas obchodów kaziukowych w Poznaniu pożegnanie królewny Jadwigi Jagiellonki - siostry św. Kazimierza, która udawała się w drogę do Landshut na swój ślub z księciem Jerzym Bogatym. Jest to fakt historyczny tak opisany w Kronice Jana Długosza:

Król Kazimierz córkę swoją Jadwigę zaślubioną Jerzemu książęciu Bawarskiemu z wielką okazałością odsyła.

Kazimierz król Polski, urządziwszy starannie wszystko co zdawało się potrzebnem do uświetnienia uroczystości zaślubin królewny Jadwigi z Jerzym książęciem Bawarskim, i przygotowania jej najokazalszej, z wielką hojnością wyprawy, która przeszło sto tysięcy złotych kosztować miała, w Sobotę, w dzień Podwyższenia Ś. Krzyża, wyjechał z Krakowa wraz z królową Elżbietą, i przez Miechów, Jędrzejów, Piotrków, Pabianice i inne miasta, przybył do Poznania. Tu zajechali do króla nowi posłowie książąt Bawarskich, ojca i syna, z prośbą, aby narzeczoną jak najrychlej w podróż wyprawiono. Zaczem w Poniedziałek, dnia dziesiątego Października, dostojna dziewica Jadwiga,królewna Polska, w towarzystwie odprowadzających ją rodziców, braci, i licznych dworzan, wyruszywszy z Poznania, z całym owym orszakiem, jako to, Stanisławem z Ostroroga Kaliskim, Mikołajem z Kutna Łęczyckim, wojewodami, Dobiesławem z Kurozwęk kasztelanem Rosperskim, Janem synowcem z Koczyny, podkomorzym Krakowskim, Zbigniewem z Tęczyna miecznikiem Krakowskim, Janem z Czyżowa, Stanisławem z Brzezia kuchmistrzem, Wojciechem Moniwidem, Janem Tarnowskim Januszem Długoszem z Nieszkowa podczaszym, i wielu innymi dworzany, tudzież Anną wdową po Bolesławie książęciu Cieszyńskim, Dorotą z Sienna wdową po Janie Koniecpolskim, niegdy kanclerzu królestwa Polskiego,i innemi paniami znakomitemi, świetnie i dworno przybyła najprzód do Witembergu, gdzie ją panowie wraz z rycerstwem książęcia Bawarskiego przyjmowali. Ztąd udała się do Łancuta przeszło o milę odległego, drogą suknem wysłaną, a po obu stronach towarzyszyło jej rycerstwo. Wyjechał potem na jej spotkanie Jerzy książę Bawarski w świetnym i okazałym orszaku, a następnie Fryderyk cesarz Rzymski, który w poczcie tysiąca jazdy, wraz z arcybiskupem Kolońskim, Albertem margrabią Brandenburskim, Janem książęciam Mench, i innymi Niemieckimi książęty, wyjechał przeciw niej aż o milę /ad septimum lapidem/ i do Lancuta ją odprowadził. Tegoż samego dnia w Lancucie odbył się ślub małżeński, a przez kilka dni potem wyprawiano zabawy i igrzyska.

Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017

Fot. Andrzej Karczmarczyk

ooo000ooo


A po pożegnaniu królewny - dalej bawiono się podczas uroczystości kaziukowych:
występowały zespoły folklorystyczne, odbywały się prelekcje historyczne, trwał kiermasz z wyrobami rękodzieła i potrawami z różnych regionów...

>>  O godz. 13.00 na scenie pojawiła się tegoroczna Laureatka nagrody ŻURAWINA <<

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.