XXIV  Wileński Kaziuk w Poznaniu
5 marca 2017
Pocztówka Kaziuk w Poznaniu 2017

Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017
Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu
Kaziuk w Poznaniu 2017
Kaziuk w Poznaniu 2017 Kaziuk w Poznaniu 2017
     Zdjęcia:

     Małgorzata Jagielska,
     Andrzej Karczmarczyk,
     Gwidon Kasior,
     Krzysztof Styszyński,
     Roman Waśko.
Krzysztof Styszyński

Tak zainscenizowano podczas obchodów kaziukowych w Poznaniu pożegnanie królewny Jadwigi Jagiellonki - siostry św. Kazimierza, która udawała się w drogę do Landshut na swój ślub z księciem Jerzym Bogatym. Jest to fakt historyczny tak opisany w Kronice Jana Długosza:

Król Kazimierz córkę swoją Jadwigę zaślubioną Jerzemu książęciu Bawarskiemu z wielką okazałością odsyła.

Kazimierz król Polski, urządziwszy starannie wszystko co zdawało się potrzebnem do uświetnienia uroczystości zaślubin królewny Jadwigi z Jerzym książęciem Bawarskim, i przygotowania jej najokazalszej, z wielką hojnością wyprawy, która przeszło sto tysięcy złotych kosztować miała, w Sobotę, w dzień Podwyższenia Ś. Krzyża, wyjechał z Krakowa wraz z królową Elżbietą, i przez Miechów, Jędrzejów, Piotrków, Pabianice i inne miasta, przybył do Poznania. Tu zajechali do króla nowi posłowie książąt Bawarskich, ojca i syna, z prośbą, aby narzeczoną jak najrychlej w podróż wyprawiono. Zaczem w Poniedziałek, dnia dziesiątego Października, dostojna dziewica Jadwiga,królewna Polska, w towarzystwie odprowadzających ją rodziców, braci, i licznych dworzan, wyruszywszy z Poznania, z całym owym orszakiem, jako to, Stanisławem z Ostroroga Kaliskim, Mikołajem z Kutna Łęczyckim, wojewodami, Dobiesławem z Kurozwęk kasztelanem Rosperskim, Janem synowcem z Koczyny, podkomorzym Krakowskim, Zbigniewem z Tęczyna miecznikiem Krakowskim, Janem z Czyżowa, Stanisławem z Brzezia kuchmistrzem, Wojciechem Moniwidem, Janem Tarnowskim Januszem Długoszem z Nieszkowa podczaszym, i wielu innymi dworzany, tudzież Anną wdową po Bolesławie książęciu Cieszyńskim, Dorotą z Sienna wdową po Janie Koniecpolskim, niegdy kanclerzu królestwa Polskiego,i innemi paniami znakomitemi, świetnie i dworno przybyła najprzód do Witembergu, gdzie ją panowie wraz z rycerstwem książęcia Bawarskiego przyjmowali. Ztąd udała się do Łancuta przeszło o milę odległego, drogą suknem wysłaną, a po obu stronach towarzyszyło jej rycerstwo. Wyjechał potem na jej spotkanie Jerzy książę Bawarski w świetnym i okazałym orszaku, a następnie Fryderyk cesarz Rzymski, który w poczcie tysiąca jazdy, wraz z arcybiskupem Kolońskim, Albertem margrabią Brandenburskim, Janem książęciam Mench, i innymi Niemieckimi książęty, wyjechał przeciw niej aż o milę /ad septimum lapidem/ i do Lancuta ją odprowadził. Tegoż samego dnia w Lancucie odbył się ślub małżeński, a przez kilka dni potem wyprawiano zabawy i igrzyska.

Kaziuk Wileński w Poznaniu 2017

Fot. Andrzej Karczmarczyk

ooo000ooo


A po pożegnaniu królewny - dalej bawiono się podczas uroczystości kaziukowych:
występowały zespoły folklorystyczne, odbywały się prelekcje historyczne, trwał kiermasz z wyrobami rękodzieła i potrawami z różnych regionów...

>>  O godz. 13.00 na scenie pojawiła się tegoroczna Laureatka nagrody ŻURAWINA <<


Kaziuk Wileński w Poznaniu

5 marca 2017

godz. 10.00 - Msza św. w Kościele Farnym z udziałem Chóru "Poznańskie Słowiki", Dworu Jagiellonów i wiernych.

Kiermasz Kaziukowy na Starym Rynku 

a na nim wiele atrakcji: czarny wileński chleb, obwarzanki, różnorodne palmy, serduszka kaziukowe i okolicznościowa karta

godz. 11.30 - przy Ratuszu: prezentacja Dynastii Jagiellonów i zespołów na fasadzie Ratusza, hejnały poznański i wileński, "koziołki",

godz. 12.00 - przemarsz Orszaku Jagiellonów z królewną Jadwigą Jagiellonką,

którą - przed jej zaślubinami w Landshut z księciem bawarskim Jerzym Bogatym - odprowadził w 1475 r. do Poznania ojciec, król Polski, Kazimierz Jagiellończyk wraz z całą rodziną i dworem. Orszakowi towarzyszyć będą: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, Zespoły Pieśni i Tańca, konie, ułani, amazonki, szlachta polska...

godz. 12.15-16.00 występy na scenie zespołów: "Karolinka" z Białorusi, "Znad Mereczanki" z Litwy, Łany, Wielkopolanie i inne zespoły z Wielkopolski.

Prowadzenie: Jerzy Garniewicz, Ryszard Liminowicz.

godz. 13.00 - wręczenie nagrody ŻURAWINA 2017 Irenie Litwinowicz - reżyser "Polskiego Teatru w Wilnie".

Ponadto wykłady w Domu Polonii (Stary Rynek 51, I piętro):

 13.15 – Jerzy Sobczak, "Bawarskie zaślubiny Jagiellonki po latach",

 14.15 – Krzysztof Styszyński - Tadeuszowi Kościuszko.

Wykładom towarzyszy wystawa "Kresy w fotografii Wielkopolan".

***

godz. 17.00 - Koncert Galowy Polonijnego Folklorystycznego

Zespołu Pieśni i Tańca "Karolinka" z Brześcia n. Bugiem

Aula Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12  (bilety 10,- zł)

Bilety będą rozprowadzane podczas Kiermaszu Kaziukowego, przed Koncertem w Szkole Muzycznej oraz na zamówienia złożone na mailowy adres Towarzystwa Miłośników Wilna: wilniuki.poznan@wp.pl

Zespół Karolinka z Brześcia

Patronat medialny TVP3 POZNAŃ    TVP3 Poznań

Zespół Karolinka z Brześcia w Poznaniu

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.