XX JUBILEUSZOWY

KAZIUK WILEŃSKI w POZNANIU

3 - 4 marca 2013


Uroczystości ku czci świętego Kazimierza królewicza z rodu Jagiellonów Patrona Polski i Litwy

Patronat honorowy:
Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański - Stanisław Gądecki
Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek
Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania – Ryszard Grobelny


KIERMASZ KAZIUKOWY

3 MARCA 2013 (niedziela) - Stary Rynek 11.30-16.00


Fasada Ratusza 11.30  komentarz Tadeusz Jeziorowski i Krzysztof Styszyński

Prezentacja w loggiach Ratusza Dynastii Jagiellonów i zespołów, które wystąpiły później na scenie. 
Hejnał WILEŃSKI i POZNAŃSKI - z wieży Ratusza i POZNAŃSKIE KOZIOŁKI

>>  zobacz więcej zdjęć  <<

12:00 - 16:00 występy zespołów na scenie:

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
Zespół Pieśni i Tańca SOLCZANIE z Litwy
Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego
Czarnkowska ORKIESTRA DĘTA
Chór Męski AKORD ze Swarzędza
Dynastia Jagiellonów

prowadzenie Jacek Hałasik i Ryszard Liminowicz

>> zobacz więcej zdjęć <<

13:00 ogłoszenie laureata nagrody ŻURAWINA 2013
laureatem tegorocznej Żurawiny przyznawanej za szczególne zasługi na rzecz naszych Rodaków na Kresach został europoseł i przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie  -

Waldemar Tomaszewski 

Wręczenie Żurawiny
 
Wiceprezydent miasta Poznania, Dariusz Jaworski przekazuje nagrodę Żurawina 2013 na ręce Reginy Sokołowicz - prezesa Zespołu Pieśni i Tańca SOLCZANIE z Solecznik na Litwie.
 
Nagroda zostanie wręczona osobiście  tegorocznemu laureatowi panu Waldemarowi Tomaszewskiemu 16 czerwca podczas jubileuszowego koncertu Kapeli Wileńskiej na Placu Ratuszowym w Wilnie

>> zobacz więcej zdjęć <<

 
Prelekcje w Domu Polonii, Stary Rynek 51:
godz. 13.15 - Elżbieta Andrzejewska, kustosz Muzeum-Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny „ Nie ma dla  mnie miejsca … w 30 rocznicę śmierci Pani Kazimiery.
 

godz. 14.15 – Krzysztof Styszyński - w 500.lecie urodzin na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu polskiej królewny, litewskiej księżniczki, przyszłej elektorowej brandenburskiej Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego i Barbary Zapolya.
 

godz. 15.00 - Andrzej Zarzycki - 520 rocznica złożenia hołdu lennego królowi Janowi I Olbrachtowi przez Johanna von Tieffena w Poznaniu
 

KONCERT GALOWY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA

SOLCZANIE z LITWY

3 MARCA (niedziela), godz. 17:00
Aula Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza,
ul. Solna 12

>> zobacz więcej zdjęć <<

*


4 Marca, Dzień Patrona, świętego Kazimierza królewicza z rodu Jagiellonów:

Otwarcie wystawy z cyklu Kresy w fotografii Wielkopolan

"W poezji skamieniało - jest żywe"

w 30 lecie śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny.

Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18

>>  zobacz więcej zdjęć  <<

 Msza święta w intencji ś.p. Kazimiery Iłłakowiczówny

Kościół Ojców Dominikanów p.w. Matki Bożej Różańcowej al. Niepodległości 20.  Msza św. z udziałem Chóru „Poznańskie Słowiki”. Mszę św. odprawił ks. Przeor o. Michał Pac w koncelebrze z ks. Prałatem Janem Stanisławskim delegatem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który objął honorowy patronat nad Kaziukiem.

Ks. Jan Stanisławski podczas homilii powiedział m.in.: "Towarzystwo Miłośników Wilna już po raz 20-ty otwiera wielki skarbiec kultury tych ziem i wydobywa bezcenne dobra, ubogacając nimi szczodrze naszą Wielkopolskę. Należy się za to ogromna wdzięczność, gdyż zyskuje na tym społeczny etos, narodowa tożsamość i pamięć historyczna". 

Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze w krużgankach przy tablicy pamiątkowej Poetki.

 

  Imieniny Pani Kazimiery

Sala Duszpasterstwa Akademickiego - prowadzenie red. Grażyna Wrońska-Walczak

>>  zobacz więcej zdjęć  <<

Autorami zdjęć z Obchodów Kaziukowych w roku 2013 prezentowanych na stronie TMWiZW są: Małgorzata Jagielska, Andrzej Matuszewski, Barbara Napieralska, Ryszard Pinkowski, Roman Waśko.

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.