Z obchodów Kaziukowych w Poznaniu w 2013 roku:

Wręczenie nagrody Żurawina 2013

 
Wiceprezydent miasta Poznania, Dariusz Jaworski przekazuje nagrodę Żurawina 2013 na ręce Reginy Sokołowicz - prezesa Zespołu Pieśni i Tańca SOLCZANIE z Solecznik na Litwie.

Waldemarowi Tomaszewskiemu nagrodę wręczył w Solecznikach na Litwie podczas Dożynek 2013 prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Poznania - Ryszard Liminowicz.

>> o Laureacie Żurawiny z portalu informacyjnego Litwa24 <<

Waldemar Tomaszewski

Urodził się 3 marca 1965 roku w Wilnie, w inteligenckiej rodzinie nauczycielskiej. Ojciec, Władysław Tomaszewski, był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Płacieniszkach w rejonie wileńskim, zaś mama, Jadwiga Tomaszewska, pracy pedagogicznej poświęciła ponad 50 lat. Edukację rozpoczynał w Szkole Średniej w Leszczyniakach (Lazdynai), następnie uczęszczał do Wileńskiej Szkoły Średniej nr 11, dziś Gimnazjum im. A.Mickiewicza. Był zdolnym i aktywnym uczniem. Po złożeniu matury w 1983 roku został studentem Wileńskiego Instytutu Inżynierów Budowlanych, dziś Uniwersytet Techniczny im. Giedymina. W latach 1984-86, po pierwszym roku studiów, odbywał służbę wojskową z poboru w okolicach Murmańsku. W roku 1990 ukończył studia i otrzymał dyplom inżyniera. Jeszcze jako student, w końcu lat 80, aktywnie włączył się do ruchu odrodzenia narodowego. Zabierał głos w aktualnych sprawach społecznych na łamach gazet, brał udział w publicznych dyskusjach. Swe zaangażowanie społeczne i zdolności organizatorskie rozwijał jako deputowany do Rady oraz członek Zarządu Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 1995, 1997 i 2000, kiedy został wicemerem Samorządu Rejonu Wileńskiego.

 

Działalność polityczna

W 1994 Waldemar Tomaszewski został koordynatorem grupy założycielskiej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, tworzył zręby partii i został jej pierwszym wiceprzewodniczącym. W roku 1999 został wybrany na przewodniczącego AWPL, z woli współtowarzyszy jest nim do dziś. W roku 2000 po raz pierwszy został wybrany do Sejmu Litwy w jednomandatowym Wileńsko-Solecznickim Okręgu Wyborczym. Sukces ten powtórzył z kolei w 2004 i 2008 roku. Wyborcy głosowali na kandydata AWPL, który dał się poznać jako uczciwy, zaangażowany i oddany nie tylko swym bezpośrednim wyborcom ale i wyborcom całej Litwy.
W 2008 roku w wyborach do Sejmu Waldemar Tomaszewski już w pierwszej turze zwyciężył ponownie, zdobywając największą liczbę głosów spośród 71 kandydatów startujących w okręgach jednomandatowych. Na lidera AWPL głosowali nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale też miejscowi Litwini, którzy potrafili docenić uczciwą politykę prowadzoną przez posłów-Polaków: w ciągu 15 lat swej działalności AWPL nie została uwikłana w żadne skandale związane z korupcją, trwonieniem społecznych funduszy, czy inne tak nagminnie wstrząsające tzw. litewskimi partiami afery. W dwóch poprzednich kadencjach jako poseł pracował w Sejmowym Komitecie Administracji Państwowej i Samorządów, od 2008 roku zaś – w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony
Zaufanie wyborców
W maju 2009 roku Waldemar Tomaszewski brał udział w wyborach Prezydenckich i spośród 7 kandydatów uplasował się na 4 pozycji, zajmując I miejsce na Wileńszczyźnie i II wysoką pozycję w Wilnie. Wynik ten był ogromnym sukcesem kandydata Polaka.
Wyborcy, doceniając uczciwość i kompetencję Waldemara Tomaszewskiego, zadecydowali, by mieć go, jako swego przedstawiciela również na międzynarodowej arenie politycznej. Dzięki ich zaufaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w 2009 roku, uzyskał on olbrzymie poparcie i został posłem Parlamentu Europejskiego, gdzie należycie reprezentuje i walczy o interesy swoich wyborców.
Zarówno w Sejmie, jak też w działalności partyjnej dał się poznać jako pryncypialny, energiczny, niezwykle pracowity i uczciwy człowiek, kierujący się w życiu i działalności Dekalogiem. Wierzący i praktykujący katolik, zawsze występował w obronie wartości chrześcijańskich, był autorem projektu Ustawy o ochronie życia nienarodzonego. Waldemar Tomaszewski jest żonaty, wraz z żoną Wiolettą już od 1988 roku tworzą zgodną rodzinę, w której dorasta dwoje synów: 21-letni Władysław i 11-letni Paweł.

 

Źródło:
http://www.vtomasevski.lt/pl/

 

*****

O tym jak leśniczy z Łętowa uratował Kaziuka Wileńskiego w Poznaniu.

 

Przemko Mikoński, leśniczy z ŁĘTOWA (niedaleko Sławna na Pomorzu), absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, potomek przybyłych z Kresów Antoniego i Romualda wraz z leśniczyną, Justyną uratował ceremonię wręczenia tegorocznej nagrody Żurawiana 2013 przyznawanej za wybitne działania na rzecz naszych Rodaków na Wileńszczyźnie.  Kiedy zawiodły wszelkie sposoby zdobycia tego szlachetnego owocu żurawiny, potrzebnego do napełnienia pucharu będącego nagrodą oraz do sporządzenia kisielku, którym wznoszony jest toast za zdrowie laureata, wystarczył jeden rozpaczliwy telefon i rzutem na taśmę otrzymaliśmy bezcenny dar. Tak oto sławieńskie żurawiny przez Poznań trafią do Wilna w ręce europosła Akcji Wyborczej Polaków na Litwie pana Waldemara Tomaszewskiego.

Darz bór.

Kaziuk 2013 w Poznaniu (więcej na www.tmwizw.republika.pl)

Jesteś na stronie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu