XX Kaziuk Wileński w Poznaniu

Imieniny Pani Kazimiery

w 30-lecie śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny

4 marca 2013 w Salce Duszpasterstwa Akademickiego przy Kościele Dominikanów w Poznaniu.

Iłłę wspominali poznaniacy, którzy ją osobiście znali: ks. prałat Jan Stanisławski, prof. Stefan Żynda, prof. Konstanty Tukałło, Janusz Pazder. O poetce barwnie opowiadała Elżbieta Andrzejewska - Kustosz Muzeum Iłłakowiczówny. Dwie harcerki: Katarzyna Graczyk i Monika Liminowicz zaśpiewały piosenki do słów poetki, a Anna Szmidt - dyspozytorka ruchu z MPK (w mundurze tramwajarskim z lat 60.) czytała wiersze Iłłakowiczówny o poznańskich tramwajach. 

Honory gospodyni pełniła red. Grażyna Wrońska-Walczak

oraz Anna Niedziela i Krystyna Liminowicz

W przyjęciu liczny udział wzięli sympatycy twórczości Pani Kazimiery.

 

Kaziuk 2013 w Poznaniu (więcej na www.tmwizw.republika.pl)

Jesteś na stronie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu