"KAROLINKA"

Zespół Pieśni i Tańca z Brześcia nad Bugiem (Białoruś)

Zespół powstał w 1992 roku. Inicjatorami i założycielami są: Walentyna i Jan Trzeciakowie. W swoim repertuarze zespół ma  tańce z różnych regionów Polski:  mazur, oberek, krakowiak, kujawiak, polonez oraz tańce i przyśpiewki ze swojego regionu. W zespole gra kapela ludowa, składająca się z doświadczonych muzyków. Cały repertuar zespół wykonuje na żywo.

Kierownictwo artystyczne, choreografia i scenografia: Walentyna i Jan Trzeciakowie. Akompaniament: Wiktor Gołowiejko.

Zespół Pieśni i Tańca "Karolinka" z Brześcia nad Bugiem wystąpi 5 marca 2011 r. w Szkole Muzycznej przy ul. Solnej 12, o godz. 16.00 -  ZAPRASZAMY.

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu