Dla Rodaków na Litwie

Transport darów z Poznania do Wilna i miejscowości podwileńskich

9 - 12 grudnia 2013

Wyjazd z darami dla naszych Rodaków, do polskich szkół i ośrodków kultury na Wileńszczyźnie, w tym szczególnym okresie Bożego Narodzenia. Dary zebrane wśród wielu Darczyńców zawieźliśmy przede wszystkim do polskich szkół w Wilnie, Duksztach Pijarskich, Rzeszy, Kolonii Wileńskiej i Korwii. Nie zapomnieliśmy również o polskich zespołach artystycznych z Rejonu Wileńskiego.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy !!!

 

W polskiej szkole w Duksztach Pijarskich.

Wśród dzieci z polskiej szkoły w Rzeszy pod Wilnem.

*

11 grudnia 2013 o godz. 12.00 odprawiona została Msza św. w Ostrej Bramie :

*

Uczestnicy wyprawy odwiedzili cmentarz na Antokolu, gdzie wymienili niektóre zniszczone przez czas biało-czerwone wstążki na grobach polskich żołnierzy z lat 1919-1921, modlili się również przy grobie ks. prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole oraz w drodze powrotnej przy grobie niedawno zmarłej Marianny Popiełuszko - Matki bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Fotografowali: Małgorzata Jagielska i Gwidon Kasior.

 

5 - 8 grudnia 2013

Zbieraliśmy dary dla Rodaków na Wileńszczyźnie (Kościół Św. Krzyża, ul. Częstochowska 16).

Podczas zbiórki darów w salce katechetycznej przy kościele Świętego Krzyża na Górczynie w Poznaniu