W grudniu 2011 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna z Poznania, nauczyciele z poznańskich szkół, oraz delegacja z poznańskiej telewizji zawieźli dla Rodaków świąteczne dary, które udało się zebrać dzięki hojności darczyńców z Poznania i okolic.  Do darczyńców z Wielkopolski dołączyło z darami nawet pomorskie Sławno. Obdarowano przede wszystkim polskie szkoły na Wileńszczyźnie.

Wszystkim Darczyńcom w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy.

 

 

 Uczestnicy wyjazdu z darami odwiedzili grób ś.p. ks. prałata Józefa Obrembskiego w miejscowości Mejszagoła

 

Podczas grudniowego pobytu w Wilnie, na cmentarzu na Antokolu wymieniono również niektóre podniszczone biało-czerwone wstążki na grobach polskich żołnierzy poległych w latach 1919-1921

 

 

fotografie: Małgorzata Jagielska i Rafał Rytwiński.

 

>> Radio Merkury o zbiórce darów  <<