Z darami na Litwie

W dniach 13-16 grudnia 2010 r. na Wileńszczyźnie przebywała kilkuosobowa grupa, która zawiozła do naszych Rodaków zebrane na początku grudnia dary. Odwiedzono z darami kilka polskich szkół: w Wilnie Gimnazjum Jana Pawła II i Mickiewicza, polską szkołę w Kolonii Wileńskiej, Duksztach Pijarskich i Rzeszy. Uczestnicy wyprawy zostali również serdecznie przyjęci przez słynnego kapłana Wileńszczyzny 104-letniego już ks. prałata Józefa Obrembskiego.

Fotografowała: Małgorzata Jagielska

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu