Hołd Pruski na Zamku w Poznaniu

29 maja 1493 roku na Zamku Królewskim Przemysła I w Poznaniu wielki mistrz krzyżacki, Hans von Tieffen złożył hołd lenny z Prus Zakonnych królowi Janowi I Olbrachtowi.

Obraz przedstawiający hołd Hansa von Tieffena przed królem Janem Olbrachtem na zamku poznańskim. Malował: Adam Glapa. Fot.: St. Kusza.

Za możliwość udostępnienia czarno-białej fotografii obrazu dziękujemy Dzieciom autora oraz Lilianie Osses Adams.

*
Prelekcji pana 
Andrzeja Zarzyckiego  pt  "520 rocznica złożenia hołdu lennego królowi Janowi I Olbrachtowi przez Hansa von Tieffena w Poznaniu mieliśmy okazję wysłuchać podczas tegorocznego Kaziuka.