*****

8 - 11 grudnia 2011 r.

Zbiórka darów dla Rodaków na Wileńszczyźnie

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia organizowaliśmy zbiórkę darów dla Rodaków na Wileńszczyźnie. Zbiórka odbyła się w salce przy Kościele Świętego Krzyża w Poznaniu na Górczynie (ul. Częstochowska 16) . Głównym organizatorem jest jak co roku Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, przy wsparciu Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

**************************************************************

KONCERT DLA WILNIAN

Doroczny koncert, przygotowany przez wychowawców i studentów Akademii Muzycznej odbył się 1 grudnia 2011 roku w Auli Novej Akademii Muzycznej. Wystąpili studenci i absolwenci Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej

 >> program koncertu <<

 >> zdjęcia z koncertu <<

 

**************************************************************

24 listopada - w wigilię św. Katarzyny, Msza św. dziękczynna po zwycięstwie GRUNWALDZKIM w Kościele Bożego Ciała o godz. 18,00. W kościele tym, staraniem Towarzystwa Miłośników Wilna wmurowano w tym roku tablicę upamiętniającą pielgrzymkę dziękczynną króla Władysława do Poznania w 1410 roku.


 

****************************************************************

Chór Cantores Christi - Matce Bożej Ostrobramskiej

16 listopada 2011 - w Święto Matki Boskiej Ostrobramskiej w Kościele św. Wojciecha na Wzgórzu Św. Wojciecha o godz. 18,30 podczas Mszy św. zaśpiewał Chór „Cantores Christi", który działa przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Poznaniu przy ul. Ostatniej prowadzonej przez Ojców Oblatów.
 

Chór powstał w 1993 roku. Inicjatorem jego powstania był ówczesny proboszcz O. Tadeusz Michaluk. 
Od początku dyrygentem jest p. mgr Sławomir Szkudlarek. Chór bierze udział w koncertach i przeglądach na terenie Poznania i całego Kraju. W roku 2000 wyjechał na pielgrzymkę do Rzymu i Włoch. Wielkim przeżyciem w czasie tej pielgrzymki było spotkanie z Ojcem Świętym. W 2002 roku chór odbył pielgrzymkę do sanktuariów w Lourdes i La Salette. Od kilku lat w repertuarze chóru jest Pasja wg Św. Łukasza poznańskiego kompozytora p. Józefa Kućki. Utwór ten był wykonywany w okresach wielkopostnych w wielu parafiach na terenie Poznania oraz innych miast polskich. W grudniu 2001 roku dzieło to zostało nagrane i jest dostępne na płytach CD. Obecnie chór liczy 55 osób.

Od początku powstania Związku Chórów Kościelnych "CAECILIANUM" w Poznaniu, Chór "Cantores Christi" jest jego członkiem. W 2011 roku chór odbył pielgrzymkę do MB Ostrobramskiej w Wilnie.

 

****************************************************************

VERBA SACRA - KONKURS Z UDZIAŁEM MŁODYCH ARTYSTÓW Z WILNA

11 listopada odbył się w Poznaniu w Kościele Karmelitów Międzynarodowy Konkurs dla Aktorów na interpretację Tekstu Biblijnego i klasycznego w ramach XI Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczestnicy konkursu, którzy przyjechali z Wilna: Nagrodę Specjalną im. Romana Brandstaettera za najlepszą interpretację tekstu biblijnego otrzymała Ewelina Czemierys, Nagrodę Specjalną Jury otrzymał Krzysztof Adam Górski za interpretację wiersza Artura Oppmana.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Adam Górski i Ewelina Czemierys z Wilna.

Młodzi artyści z Wilna podczas pobytu w naszym mieście zwiedzili również miasto, wzięli udział w uroczystych obchodach 11 Listopada i ugoszczeni zostali przez "Gospodę Pod Koziołkami" przy Starym Rynku 95.

>>  zobacz zdjęcia z konkursu <<

****************************************************************

Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach

- wystawa w Olsztynie -

21 listopada 2011 roku w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie otwarto wystawę Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających na salach olsztyńskiego zamku do 30 września 2012 roku.

 

Wystawa stanowi zwieńczenie  projektu, realizowanego pod tą sama nazwą od 2009 roku. Muzeum Warmii i Mazur postanowiło wówczas zintensyfikować gromadzenie świadectw i pamiątek związanych z ludnością polską, która po 1945 roku przesiedlona została na Warmię i Mazury z terenów obecnej Litwy, Białorusi i Ukrainy. W ramach projektu powstała w Muzeum nowoczesna pracownia digitalizacyjna, dzięki której zarchiwizowano, w postaci cyfrowej, tysiące dokumentów, zdjęć  i przeróżnych  pamiątek. Utworzone zostało niewielkie studio, w którym dokonano nagrań rozmów z przedstawicielami środowisk kresowych. Wszystkie nagrania weszły do zasobu muzealnego Archiwum Historii Mówionej. Kresowianie przekazali do Muzeum także wiele oryginalnych dokumentów, zdjęć, a nawet przywiezionych ze sobą sprzętów i urządzeń. Akcja zbierania pamiątek  nadal trwa, ale już dziś mogliśmy  pokusić się na zorganizowanie wystawy, która poprzez pryzmat jednostkowych losów kilkudziesięciu osób biorących  udział w projekcie, ukazuje problem przesiedlenia Polaków ze wschodu oraz ich wrastanie w Warmię i Mazury.

 Kinga Raińska Główny Inwentaryzator

Strona poświecona projektowi: http://muzeum.olsztyn.pl/kresy

****************************************************************

 

KONKURS "Moje Wilno"

Jest to konkurs artystyczny skierowany do miłośników Wilna. Są 3 kategorie konkursowe: prace literackie, wideo i audio.
Przewidywana pula nagród to 15 tys. złotych.
 
 Szczegóły na stronie organizatorów konkursu >>  www.mojewilno.eu.
 

***

1 listopada 2011

Poznańska kwesta na ratowanie nagrobków na wileńskim cmentarzu Rossa.

Kwestowaliśmy w godz. 10.00-16.00 na dwóch poznańskich cmentarzach: na Junikowie i Miłostowie. 

Jest to już 12 kwesta organizowana przez poznańskie media, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Poznania oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W dotychczasowych 11 zbiórkach zebrano ponad 322 tys. zł, dzięki którym wyremontowano jedenaście nagrobków na wileńskiej nekropolii oraz siedem na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. W ubiegłym roku udało się odnowić nagrobki rodzin Rudnickich i Strzemińskich. Pieniądze uzyskane podczas tegorocznej kwesty przeznaczone będą na odbudowę kaplicy nagrobnej rodziny Bartoszewiczów. Grób ten wytypowała redakcja "Kuriera Wileńskiego" wspólnie z władzami cmentarza na Rossie.

nagrobek należy - mówi ks. Edmund Jaworski, organizator akcji. >>Zdjęcia grobowca Bartoszewiczów na stronie głównej TMWiZW

                          >> Zobacz zdjęcia z kwesty << 

Kurier Wileński 27.10.2011 >> o poznańskiej kweście <<  

 

 

 

***

Mołdawia 2011

4 października 2011 na zebraniu TMWiZW wrażeniami z letnich wypraw do Mołdawii dzielili się uczestnicy: Barbara Napieralska, Anna Niedziela, Roman Waśko oraz organizatorka Krystyna Liminowicz. Obejrzeliśmy również pokaz multimedialny zdjęć z dwóch wycieczek do Mołdawii zorganizowanych w lipcu i sierpniu 2011 przez Biuro Turystyczne „...wicze”.

 

 

 

 

***

List otwarty

TMWiZW O/Poznań:  27/2011

Poznań, dnia 7 września 2011 r.

 

Szanowny Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski

Szanowny Pan Premier Donald Tusk

Szanowny Pan Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski

Szanowni Państwo Parlamentarzyści RP

 

List otwarty

            Z dużym zainteresowaniem i rosnącym niepokojem obserwujemy to, co od dłuższego czasu dzieje się w Republice Litewskiej w sprawie traktowania naszych Rodaków. Dzieje się im wielka krzywda. Notorycznie nierealizowane są w Republice Litewskiej postanowienia traktatu zawartego między rządami polskim i litewskim w 1994 r. W kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej, niehonorowana jest Konwencja Ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych, nie wspominając o braku jakiegokolwiek wzajemnie przyjaznego, dobrosąsiedzkiego stosunku władz litewskich do Polski i Polaków.

            Obecnie jednym z ważniejszych nieprzyjaznych działań władz litewskich w procesie wynaradawiania Polaków w Republice Litewskiej jest – po wejściu w życie marcowej ustawy oświatowej – dyskryminowanie szkolnictwa polskiego. Poprzednio już w znacznym stopniu pozbawiono naszych Rodaków ziemi, później systematycznie, a ostatnio coraz dotkliwiej ogranicza się im naukę języka ojczystego i posługiwanie się nim. Wyrażamy w związku z tym nasz stanowczy protest!

            Domagamy się usilnie energicznego i skutecznego działania naszych władz na rzecz wprowadzenia wzajemności w stosunkach polsko-litewskich, symetrycznego układu praw i warunków życia mniejszości narodowych w obu państwach. Brak tego wyklucza istnienie normalnych stosunków międzypaństwowych. Polacy w Republice Litewskiej muszą korzystać w pełni z praw obywatelskich, tak jak korzystają z nich  Litwini w Polsce.

W imieniu członków poznańskiego oddziału

Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

 

Prezes

Ryszard Liminowicz

 

***

"Wileńszczyzna" tańczy i śpiewa już 30 lat !!!

Poznań, 10 września Anno Domini 2011 Kochana WILEŃSZCZYZNO,

Drogi Wodzu Zespołu, Szanowny Laureacie naszej poznańskiej Żurawiny Serdecznie gratulujemy Wam Jubileuszu XXX-lecia trwania na scenach Litwy, Polski, Europy i Świata. Dziękujemy za kunszt, barwę, charakter i wzruszenia. Życzymy byście nadal ocalali od zapomnienia tradycję, kulturę i polskość Wileńszczyzny.

W imieniu poznańskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w wyrazami szacunku i uznania  -  Prezes Ryszard Liminowicz.

***

Polska młodzież z Litwy na wakacjach w Jarosławcu

W dniach 21 - 28 sierpnia 2011 r. na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Poznania w Jarosławcu nad morzem wypoczywała 50-osobowa grupa młodzieży wraz z wychowawcami z Rzeszańskiej Szkoły Polskiej na Litwie. Pobyt mógł zostać zorganizowany dzięki wsparciu darczyńców, którym serdecznie dziękujemy.

Poniżej kilka zdjęć z pełnych słońca i radości wakacji naszych Rodaków nad polskim morzem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Wigilie Polskie Barbary Wachowicz nominowane do nagrody: KUŹNIA MISTRZÓW MOWY POLSKIEJ 2011.

Laureatów wybiorą osoby, które zagłosują do północy 17 września poprzez stronę internetową: www.mistrzmowy.pl lub za pośrednictwem sms 

***

Zmarł kard. Kazimierz Świątek

21 lipca 2011 r., w wieku 96 lat zmarł kardynał Kazimierz Świątek, emerytowany arcybiskup metropolita diecezji mińsko-mohylewskiej i były administrator apostolski diecezji pińskiej.

Po upadku ZSRR oddał ogromne zasługi dla odbudowy działalności Kościoła katolickiego na Białorusi.

>> więcej

 

 

 

7 czerwca 2011 r., odszedł do Pana w wieku 105 lat ś.p. ks. Prałat Józef Obrembski.

W roku 2006 za wybitne zasługi dla Rodaków na Kresach ks. Prałat uhonorowany został  nagrodą "ŻURAWINA" przyznawaną co roku z okazji Kaziuka w Poznaniu.

>> więcej

-------------------------------

 

Byliśmy tam: W połowie maja odbył się kilkudniowy Festiwal Kultury UKRAIŃSKA WIOSNA zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne POLSKA-UKRAINA w Poznaniu.

Czerwony płaszcz, za pasem broń i topór co błyska z dala. Wesoła myśl, swobodna dłoń, to strój, to życie górala.

Gdy świeży liść okryje buk, i czarna góra sczernieje, niech dzwoni flet, niech ryczy róg; Odżyły nasze nadzieje.

Pękł rzeki grzbiet, popłynął lód, Czeremosz szumi po skale. Nuż w dobry czas kędziory trzód, weseli kąpcie górale.

Połonin step na szczytach gór. Tam trawa w pas się podnosi, tam ciasnych miedz nie ciągnie sznur, tam żaden pan ich nie kosi.

Dla naszych trzód tam paszy dość, tam niech się mnożą bogato. Tam runom ich pozwólcie róść, tam idźcie na całe lato.

A gdy już mróz posrebrzy las, ładujcie ostrożnie konie. Wy z plonem swym witajcie nas, my z czarką podamy dłonie.

Tak brzmi oryginalny fragment dramatu Józefa Korzeniowskiego "Karpaccy górale", (wydanego w 1843 r. w Wilnie). Dopiero później tekst ten przerobiono na pieśń "Czerwony pas".

13 maja 2011 kilkanaście osób z Towarzystwa Miłośników Wilna wzięło udział w otwarciu wystawy "Za głosem trembity" (Huculszczyzna na starych pocztówkach). Podczas otwarcia popijając kwas chlebowy firmy Obołon z Ukrainy, wysłuchaliśmy opowieści o Huculszczyźnie, posłuchaliśmy muzyki granej na instrumentach z połonin, obejrzeliśmy nie tylko stare pocztówki, ale również unikalną kolekcję zdjęć z Huculszczyzny Włodzimierza i Romana Puchalskich. Na zakończenie spotkania w gościnnym Zamku Górków w Szamotułach posililiśmy się barszczem ukraińskim. Na zdjęciu powyżej Przemysław Terlecki prowadzący spotkanie o Huculszczyźnie.

>>  Więcej o Festiwalu Ukraińska Wiosna  <<

*

Ewelina Saszenko  polska piosenkarka z Litwy zakwalifikowała się do finału Konkursu Piosenki Eurowizji 2011. Serdecznie gratulujemy!

Ewelina razem z całą muzykującą rodziną odwiedzała Poznań kilka razy na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Wilna. Saszenkowie występowali w Poznaniu podczas Obchodów Kaziukowych.

Zobacz >> zdjęcia z występów Rodziny Saszenków w Poznaniu <<.

*

-----------------------------

1 maja 2011 - Jan Paweł II Błogosławiony

Na zdjęciu poniżej grupa pielgrzymów z Wilna i z Poznania nieopodal Góry Krzyży pod Szawlami, tuż po nabożeństwie z udziałem Ojca Świętego we wrześniu 1993 roku.

Pielgrzymkę z Poznania na Litwę na spotkanie z Ojcem Świętym zorganizowało Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Uczestniczyliśmy w nabożeństwach w Wilnie i w Szawlach. Autokar z Poznania był wówczas jedynym autokarem z Polski na uroczystościach pod Górą Krzyży.

---------------------------------

Pierwsza Brygada dla Józefa Piłsudskiego

19 marca w dniu Imienin Józefa Piłsudskiego grupa członków Towarzystwa Miłośników Wilna odśpiewała "Pierwszą Brygadę" i złożyła wiosenne kwiaty pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zamku w Poznaniu. Niestety nie udało się w tym roku przynieść Marszałkowi jego ulubionych kwiatów - sasanek. Spóźniona wiosna nie pozwoliła im jeszcze zakwitnąć.

W poprzednich latach czasem udało nam się zdobyć sasanki dla Marszałka.

 

 

>>  Więcej o obchodach Imienin Józefa Piłsudskiego w II RP

 

 

 

 

***************************************************

Kaziuk Wileński w Poznaniu 4-6.03.2011  

>> zobacz zdjęcia <<

"KAROLINKA" wystąpiła w Poznaniu

Zespół Pieśni i Tańca z Brześcia nad Bugiem (Białoruś)

Inicjatorami i założycielami są: Walentyna i Jan Trzeciakowie. W swoim repertuarze zespół ma  tańce z różnych regionów Polski:  mazur, oberek, krakowiak, kujawiak, polonez oraz tańce i przyśpiewki ze swojego regionu. W zespole gra kapela ludowa, składająca się z doświadczonych muzyków. Cały repertuar zespół wykonuje na żywo.

Zespół Pieśni i Tańca "Karolinka" wystąpił 5 marca 2011 r. w Szkole Muzycznej przy ul. Solnej 12, o godz. 16.00.

***

***************************************************

Więcej informacji o działalności Towarzystwa Miłośników Wilna Oddział Poznań w roku 2010 znajdziesz >> tutaj <<

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu.