Ważnym momentem pobytu w Wilnie w grudniu 2017 roku była wizyta na cmentarzu na Antokolu, gdzie pochowani są polscy żołnierze polegli w latach 1919-1920. Od kilkunastu lat Towarzystwo stara się w miarę swoich możliwości dbać o biało-czerwone wstążki na krzyżach nagrobnych wymieniając zniszczone na nowe podczas każdorazoweo pobytu w Wilnie. W tym roku wstążki ufundowało Stowarzyszenie Kibiców Lecha.

Antokol_2017

Antokol_2017
cmen

Antokol_2017

Antokol_2017

Antokol_2017

Antokol_2017

Antokol_2017

Antokol_2017

>> powrót <<

Fo
t. Małgorzata Jagielska