Serdeczne spotkanie z bratem Adrianem Brzózką

Poznańskie wieczory poezji
(przedruk ze strony brata Adriana: www.adrianofm.pl)


Z inicjatywy prof. Stanisława Kozłowskiego z Katedry Łąkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 20 października br., w auli Kolegium Rungego, odbyło się spotkanie autorskie brata Adriana, którego współorganizatorem  było także duszpasterstwo pracowników uniwersytetu z jej opiekunem ks. kan. Romanem Reformatem.

W programie wieczoru poezji znalazły się wiersze recytowane przez siostrę Annę Mikołajewicz z Zakonu Adoratorek Krwi Chrystusa i prof. Stanisława Kozłowskiego. Całość uświetnił Chór Profesorów Uczelni Poznańskich pod dyrekcją prof. Leona Zaborowskiego, który specjalnie na ten wieczór, znając twórczość brata Adriana poświęconą  Kresom, przygotował bliskie sercu polskie pieśni patriotyczne.

Wyboru wierszy prezentowanych tego pięknego, poetyckiego wieczoru, dokonał prof. Stanisław Kozłowski. Publiczność zgromadzona w auli Kolegium Rungego, w skupieniu
i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała wierszy, które autor scenariusza ułożył według następującego klucza: autoportret, jestem, tylko Bóg, moja Ojczyzna, Wołyń, moja przyroda i syn świętego Franciszka. Tak skonstruowany scenariusz pozwolił zebranym poznać autora i jego twórczość. Brat Adrian, dziękując za spotkanie w tak znamienitym gronie, nie krył wzruszenia i wdzięczności.

Kolejne spotkanie, 21 października br., zorganizowane zostało przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Wileńszczyzny. Odbyło się z inicjatywy Krystyny i Ryszarda Liminowiczów, w Domu Polonii, usytuowanym w jednym z najpiękniejszych zakątków miasta, a mianowicie na poznańskim Rynku. Ryszard Liminowicz jest prezesem  Towarzystwa, Kresowiakiem, natomiast Krystyna Liminowicz,  prowadzi biuro turystyczne „…wicze”. Specjalizuje się ono w organizowaniu sentymentalnych podróży na Kresy.

Spotkanie z poezją, poświęconą głównie Kresom, miało bardzo serdeczny, swojski klimat, klimat polskich Kresów. Przybyli na nie oczywiście Kresowiacy, gościnni, serdeczni i otwarci. W skupieniu i z łezką w oku, słuchali wierszy napisanych, tak naprawdę o nich samych i ich ojczystych stronach. Ciekawi poezji brata Adriana, pytali także o wspomnienia i doświadczenia z jego kilkuletniego pobytu na Ukrainie. Brat Adrian przywołał wiele wzruszających chwil.

W pamięci publiczności zgromadzonej na tym szczególnym spotkaniu, utkwiła zapewne opowieść  o kobiecie  z Wołynia. Gdy ta  po latach odnalazła, gdzieś w zaroślach, ślady fundamentów domu rodzinnego, uklękła na nich i modląc się żarliwie, dziękowała Bogu za  to, że mogła dotknąć „coś”, co przypomniało  jej Ojczyznę.

Po spotkaniu, organizatorzy poczęstowali soczystymi i bardzo słodkimi winogronami przyniesionymi z własnych plantacji oraz
oryginalnym kołaczem.

Ostatnie z serii poznańskich spotkań z poezją brata Adriana, poprzedzone nabożeństwem różańcowym i Mszą świętą, odbyło się w Parafii św. Michała Archanioła. Przybyli na nie członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ze swoim duszpasterzem ks. proboszczem  Romanem Poźniakiem i przełożonym bratem Eugeniuszem Niemanem.

Po krótkiej prezentacji autora, dokonanej przez księdza proboszcza, brat Adrian został poproszony o przedstawienie swojej biografii, ze szczególnym uwzględnieniem drogi zakonnej i twórczości poświęconej Biedaczynie z Asyżu. Następnie prof. Stanisław Kozłowski, należy do wspomnianej parafii, zaprezentował wiersze wybrane specjalnie na to spotkanie.

Serdeczne podziękowania brat Adrian kieruje do organizatorów tych trzech wspaniałych spotkań z poezją. Szczególne słowa wdzięczności adresuje do prof. Stanisława Kozłowskiego, wybitnego naukowca, także znakomitego poety, rozkochanego w trawach i kwiatach, polskich kwiatach, dzięki k któremu spotkania te doszły do skutku, a także do jego małżonki Pani Jolanty Kozłowskiej, za ciepło domu, w którym był przyjmowany.

Barbara Jelonek

Przejdź do >> Strony Głównej << Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu